Havearbejde med skattefradrag

Som haveejer kan du få glæde af den nye BoligJobplan, som giver hver
skattepligtig person i en husstand op til 15.000 kroner i skattefradrag.

BoligJobplanen trådte i kraft 1. juni 2011 og løber til udgangen af 2014.
Fradraget gælder både for ejere og lejere og beboere i andelsboliger
og kommer derfor bredt Danmarks befolkning til gode
.

Fradrag for almindeligt havearbejde:

Og hvad er så almindeligt havearbejde, jo det dækker:
 • Græsslåning
 • Hækklipning
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning
 •  
Men ordningen omfatter også:

 • Etablering af dræn
 • Nedsivningsanlæg
 • Faskiner
 • Grønne tage

Terrasser og belægningerer desværre ikke omfattet af ordningen.          

Med mindre det eksempelvis drejer sig om anlæg af

handicapvenlige adgangsramper

Sådan skal du gøre for at få Fradrag:
Du indberetter det udførte arbejde på SKAT's hjemmeside via dit
sædvanlige Tast-Selv login med Tast-Selv kode eller NemID

De skal indeholde følgende oplysninger:


 • En entydig angivelse af sælger/leverandør inklusiv CVR-nummer eller CPR-nummer
 • En angivelse af hvad der er udført samt prisen
 • En opdeling i materialer og lønomkostninger
 • Perioden for arbejdets udførelse, herunder at det er efter 1. juni 2011
Du kan læse mere på:  www.boligjob.dk
Og se hvad du ellers kan få fradrag for.

Copyright JHL Design © 2014. All Rights Reserved.