SKADEDYRSBEKÆMPELSE
 
Muldvarp2

Vi udfører bekæmpelse af muldvarper og mosegrise
Vi har speciel tilladelse fra Miljøministeriet og
Statens Skadedyrs laboratorium til at benytte
giftgas-pellets som udvikler phosphorbrinte
 
muldvarp1 Mosegris_2
Muldvarp Mosegris

Muldvarpegift 

Der er ikke egentlige giftmidler på markedet til brug for private haveejere. 
I erhvervsmæssig sammenhæng kan muldvarpe bekæmpes ved hjælp af giftgas-pellets. 
De kan nedlægges i gangene ved hjælp af et specielt rør og udvikler, når de optager fugtighed
fra jorden, den meget giftige luftart phosphorbrinte. 
De har vist sig at være ret effektive over for muldvarpe, men de er i gruppen af ”meget giftige”
bekæmpelsesmidler og må derfor kun indkøbes og anvendes af personer, der har gennemgået
et særligt kursus arrangeret af Statens Skadedyrlaboratorium. 
Jordtemperaturen skal være 5°C eller mere, for at disse pellets er tilstrækkeligt effektive, hvorfor de ikke kan anvendes om vinteren.

 

Copyright JHL Design © 2014. All Rights Reserved.